ÇOCUK İSTİSMARI :SEMPOZYUM

SEMPOZYUM
ÇOCUK İSTİSMARI

TARİH: 29-30 MAYIS 2010
09.00

YER: Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV)

1.GÜN

Açılış Konuşması BEKSAV Temsilcisi

09.00-10.30
1.OTURUM  İstismar Kavramı
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burhanettin Kaya

Şiddet ve İstismar: Sosyolojik ve Ekonomi-Politik Açıdan Bakış/ Prof. Dr. Selçuk Candansayar

Mağdur Olma-Mağdur Etme Diyalektiğinde Cinsellik Ve İstismar/ Doç. Dr. Serdar Değirmencioğlu

Şiddet ve İstismarın Ruhsal Boyutları / Prof. Dr. Runa Uslu

 11.00-12.30
2.OTURUM
Çocukluktan-Erginliğe Şiddetve İstismar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nedret Öztan

Çocukluktan-Erginliğe Şiddet ve İstismarın Boyutları/ Uzm. Dr. Özge Yenier Duman

Zihinsel ve Bedensel Engellilere Yönelik Cinsel İstismar ve Şiddet /SHU Murat Altuğgil

Kadına Yönelik İstismar ve Cinsel Şiddet /Yrd. Doç. Dr. Fatma Yıldırım

ÖĞLE YEMEĞİ

 13.30-15.00
3.OTURUM:
Hukuk Penceresinden Çocuk İstismarı
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak

Çocuk İnsan Hakları: Çocuk Hakları Sözleşmesi istismarı önlemede ne kadar yeterli /Emrah Kırımsoy

Yasal Hukuksal Düzenlemeler / Av. Seda Bilen Akço -İstanbul barosu Çocuk Hakları Merkezi

Gerçek Olgu ve Örnekleri Üzerinden Şiddet ve İstismar/ Av. Mehmet Yaman Acar-Siirt Barosu Başkan Yrd.

Gerçek Olgu ve Örnekleri Üzerinden Şiddet ve İstismar / Serdar Batur-Siirt Eğitim-Sen Şube Sekreteri

 15.30-17.00
4.OTURUM
İstismarı önlemede medyanın rolü
Oturum Başkanı:  Mukaddes Erdoğdu Çelik

Sorumlu habercilik anlayışı ve medyanın işlevi / Songül Özbakır/ Özgür Radyo Editörü

Bilişim ve internet ortamında istismar /  Betül Ulukol/ Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği  

Çocuk İstismarı ve Reklâm / Doç. Dr. Burhanettin Kaya

2.GÜN

09.00-10.30
1. OTURUM
Çocuk İstismarının Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Boyutları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

Çocuk İşçiler/ Doç. Dr. Özlem Cankurtaran Öztaş

Sokakta Yaşayan-Sokakta Çalışan Çocuklar /Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş

YİBO'lar ve TMK Mağduru Çocuklar / Esra Çiftçi

TTB Cezaevlerinde Alıkonulan Çocukları İzleme  Raporu  / Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

2.OTURUM
11.00-12.30
İstismarı Önleme'de kurumların sorumlulukları
Oturum Başkanı: Nurten Baydemir

Çocukların Ticari ve Cinsel Sömürüsü (Organ Mafyası, Fuhuş ve Pornografi)  SHU Tülin Kuşgözoğlu

İstismarı önlemede Üniversitelerin rolü / Prof. Dr. Elvan İşeri

Adli Tıp Kurumu ve Çocuk İstismarı / Prof. Dr. Ümit Biçer

ÖĞLE YEMEĞİ                    

3.OTURUM
13.30-15.30
Yuvarlak masa toplantısı: İstismarı önlemede Demokratik Toplum ve meslek örgütlerine düşen görevler

        * BEKSAV (Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları vakfı) / Nurten Baydemir
        * Türk Tabipleri Birliği / Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
        * Türkiye Psikiyatri Derneği / Doç. Dr. Burhanettin Kaya
        * Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği / SHU. Murat Altuğgil
        * Türk Psikologlar Derneği / Prof. Dr. Nedret Öztan
        * Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Derneği/ SHU Figen Paslı
        * Çocuk: Gündem! Derneği / Emrah Kırımsoy
        * Adli Tıp Uzmanları Derneği / Prof. Dr. Ümit Biçer
        * Nazım Hikmet Marksist Bilimler Akademisi /  Mukaddes Erdoğdu Çelik
15.30-17.00
FORUM: İstismarı önlemede Demokratik Toplum ve meslek örgütlerine düşen görevler

17.00-17.30
KAPANIŞ OTURUMU
Sonuç Bildirgesi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !